Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 02.09.2010
  Prečítané: 3948
Program stretnutí a témy prednášok na 2. polrok 2010

Stretnutia a prednášky na 2. polrok 2010, sa budú konať vždy v utorok v príslušnom mesiaci v čase od 16.00 hod. do 18.00 hod. v malom kongresovom centre SAV (MKC SAV) na Štefánikovej ulici č. 3, prednášková miestnosť bude otvorená najskôr o 15,45 hod.:

 • 21. 09. 2010 - Mgr. Daniel Kianička:
  Literárne osobnosti v medailérstve do začiatku 20. storočia
 • 19. 10. 2010 – PhDr. Marián Bovan:
  Nález novovekých mincí Leopolda I. z Vyškoviec nad Ipľom
 • 16. 11. 2010 – PhDr. Ján Hunka, CSc.:
  Poklad mincí zo Žalobína pri Vranove nad Topľou (17. storočie)
 • 14. 12. 2010 – Ing. Vladimír Bušša: ( POZOR, ZMENA TERMÍNU !!! )
  Dolárové bankovky veľkého formátu (1861 až 1928)

Na týchto stretnutiach sa vydávajú všetky druhy objednaných mincí

Ďalšie dôležité informácie !!!
 1. V súvislosti s pripravovanou výmenou členských legitimácií si Vás dovoľujeme informovať, že členský príspevok na rok 2011 vo výške 21,- € je nevyhnutné uhradiť najneskôr do 30. septembra 2010 na účet spoločnosti číslo 11466527/0900, alebo osobne na stretnutí v mesiaci september 2010. nevyhnutné upraviť zálohu na uvedenú mincu a zaslať najneskôr do konca októbra 2010 čiastku 40 € za jeden objednaný kus uvedenej zlatej mince na účet spoločnosti číslo 11466527/0900, alebo zaplatiť v hotovosti na stretnutiach členov spoločnosti v uvedených termínoch.
 2. Pravidelné výmenné stretnutia sa konajú každú nedeľu v jedálni internátu na Dobrovičovej ulici (bývalý “Suvorák”) v čase 8,00 – 12,00 hod., kde sa tiež vydávajú objednané mince, ale len obyčajné. Po prázdninách sa začína 29. augusta 2010. Vstupné 50 centov, dôchodcovia 20 centov.
 3. Upozorňujeme všetkých členov pobočky, že mince a numizmatický materiál budú vydávať pp. Suja a Ergang a Zátopek vždy po ukončení prednášky alebo členskej schôdze, t.j. približne od 17.00 hod. najneskôr však do 17.45 hod. Zároveň žiadame všetkých členov, ktorí si doteraz nevybrali predplatené mince z predchádzajúcich rokov, aby si ich vybrali najneskôr na prednáške dňa 21. septembra 2010. Ak tak neurobíte, budú Vám zaslané na dobierku a na Vaše náklady.
 4. Výbor pobočky žiada členov - pokiaľ tak ešte neurobili – aby oznámili telefónne číslo (pevná linka, mobilné číslo) a názov elektronickej pošty (e-mail), prípadne, pokiaľ nastala, i zmenu adresy a e-mailu. Tieto údaje potrebujeme pre zrýchlenie výmeny informácií. Požadované informácie prosíme poslať poštou na uvedenú adresu pobočky, prípadne na elektronickú adresu: numizmatici@snsblava.sk Na horeuvedenú poštovú adresu pobočky alebo na e-mailovú adresu posielajte i všetky Vaše otázky a požiadavky. Pokiaľ ste v tomto roku nedostali mailové informácie, potom ste neposkytli pobočke e-mailovú adresu, alebo ju máte zmenenú a zmena nebola nahlásená.
 5. Všetky potrebné a hlavne nové informácie pobočka zverejňuje na svojej internetovej stránke: www.snsblava.sk , preto jej podľa svojich možností venujte pozornosť. Na tejto stránke nájdete aj kontakty na ostatné pobočky a ich webové stránky, kde uverejňujú svoje informácie.
 6. Výmenné stretnutia v Stredisku kultúry, Bratislava Nové Mesto, Vajnorská 21 sa konajú od 08:00 – 12:00 hod. v nasledovných termínoch:
  • 11. septembra 2010
  • 2. októbra 2010 (medzinárodné stretnutie)
  • 6. novembra 2010
  • 4. decembra 2010
  Vstupné 0,66 €, deti, dôchodcovia, ZŤP - zdarma. Poplatok za stôl 3,32 €
  Medzinárodné stretnutie od 8,00 do 15,00 hod. Vstupné 1 €, deti, dôchodcovia, ZŤP: 0,66 €.
  Informácie a rezervácia na: Jozef Morávek, mobil: 0903 474 897, e-mail: mince.znamky@azet.sk
  Doprava MHD električky č. 1, 2, 4.
 7. 13. medzinárodný veľtrh poštových známok, mincí a ostatných zberateľských odborov (Sběratel) sa koná v dňoch 2. - 4. septembra 2010 v Prahe na výstavisku PVA Letňany, Praha 9.
  Otvorené: Štvrtok, piatok: 10,00 - 18,00 hod. Sobota: 10,00 - 16,00 hod.
 8. Národná banka Slovenska pozýva záujemcov už na na štvrtú prehliadku svojich priestorov. Deň otvorených dverí bude 25. septembra 2010. Začiatok od 9,00 hod. Prezentovať sa bude aj Múzeum mincí a medailí z Kremnice, archív NBS. V rámci širokého programu bude možnosť diskutovať s guvernérom NBS, navštíviť priestory bankovej rady na 30. poschodí, pracovňu guvernéra. Budú pripravené výstavy a návštevníci budú mať možnosť vyraziť si pamätný žetón.

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>