Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 31.05.2010
  Prečítané: 3539
Plán práce Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pobočka Bratislava na rok 2010
Január:
 • 18. 01. Výborová schôdza
 • 19. 01. Pravidelné stretnutie.
  Prednáška:Ing. Milan Burian: Bratislavské mince Ferdinanda I. a Ferdinanda II.
  Výdaj predplatených mincí a časopisov
  Príjem členských príspevkov a predplatného na mince
  Príprava aukcie v rámci zberateľských dní – zabezpečenie materiálu a príprava podkladov (január - apríl)
  Príprava podkladov pre výrobu súboru obehových mincí k 40. výročiu SNS
Február:
 • 15. 02. Výborová schôdza
 • 16.02. Pravidelné stretnutie.
  Prednáška Mgr. Anton Fiala: Bratislavský športový klub v medailérstve
  Príjem členských príspevkov a predplatného na mince
  Výdaj predplatených mincí a časopisov
  príprava hodnotiacej schôdze, revízia hospodárenia
Marec:
 • 15. 03. Výborová schôdza
 • 16. 03. Hodnotiaca členská schôdza
  Prednáška Alojz Balogh: Medailérska tvorba Hieronýma Balka.
  Výdaj predplatených mincí a časopisov
 • 10. 03. Exkurzia do Mincovne a múzea NBS v Kremnici
  Aktualizácia materiálov na internetovej stránke pobočky.
  Príprava materiálov o histórii SNS podľa pobočiek (brožúrka alebo CD)
Apríl:
 • 19. 04. Výborová schôdza
 • 20. 04. Pravidelné stretnutie
  Prednáška Mjr. Ing. Marcel Šuštiak:Genéza a vývoj pašovania platidiel
  Expedícia aukčných katalógov
  Výdaj predplatených mincí a časopisov
  Návšteva archeologickáho múzea, Bratislava Žiškova ul
Máj:
 • 17. 05 Výborová schôdza
 • 18. 05. Pravidelné stretnutie s prednáškou PhDr. Ján Hunka, CSc.: Razba mincí v Uhorsku v rokoch 1000 až 1301
  Výdaj predplatených mincí a časopisov
  Príprava aukcie na Bratislavských zberateľských dňoch
 • 20. - 23.05. Medzinárodné sympózium k 40. výročiu SNS KREMNICA - SKALKA
Jún:
 • 14. 06. Výborová schôdza
 • 15. 06. Členská schôdza s prednáškou: falerista -p. Jozef Kounovský – Praha
 • 04.-05. 06 Bratislavské zberateľské dni a pobočková aukcia na zberateľských dňoch v areáli Incheba (05. 06. 2010)
  Výdaj predplatených mincí a časopisov
  Príprava prednáškového cyklu na 2. polrok
  Aktualizácia materiálov na internetovej stránke pobočky
  Príprava exkurzie na archeologickú lokalitu Bojná
  • Návšteva Diecézneho múzea s pokladnicou na nitrianskom hrade
  • Návšteva Ponitrianskeho múzea
  Ukončenie elektronickej evidencie členov pobočky
Júl – august letné prázdniny.:
 • Príprava a expedícia písomnej informácie pre členov pobočky o plánoch na 2. polrok 2010.
  Príprava materiálov pre internetovú stránku.
September:
 • 20. 09. Výborová schôdza
 • 21. 09. Pravidelné stretnutie s prednáškou.
  Výdaj predplatených mincí a časopisov
Október:
 • 18. 10. Výborová schôdza
 • 19. 10 Pravidelné stretnutie s prednáškou.
  Výdaj predplatených mincí a časopisov
  Aktualizácia materiálov na internetovej stránke pobočky
  Príprava podkladov pre výstavu numizmatického materiálu v múzeu vo Svätom Juri
November:
 • 15.11. Výborová schôdza.
 • 16. 11. Členská schôdza s prednáškou.
  Výdaj predplatených mincí a časopisov
  Príprava plánu práce na rok 2011
  Zabezpečenie prednáškových miestností pre rok 2011
  Príprava podkladov na výmenu členských preukazov, výber členských príspevkov na rok 2011
December:
 • 20. 12. Výborová schôdza
 • 21. 12. Pravidelné stretnutie s prednáškou.
  Výmenné stretnutie, výdaj predplatených mincí, príjem členských príspevkov a predplatného na mince emisie 2011
  Aktualizácia materiálov na internetovej stránke pobočky
  Príprava výročnej členskej schôdze v roku 2011

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>