Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 13.10.2009
  Prečítané: 4237
Oznam o zmene programu, pripravované akcie

Výbor pobočky SNS Bratislava oznamuje svojim členom a priaznivcom, že z technických príčin je prednáška dr. Grausa preložená zo dňa 20. októbra na deň 27. októbra (utorok). Prednáška bude v priestoroch Malého kongresového centra SAV na Štefánikovej ulici č. 3 v obvyklom termíne (16. hod.).

Za pochopenie ďakujeme.

Výbor pobočky oznamuje svojim členom, že v dňoch 20. - 23. mája 2010 sa koná medzinárodné sympózium v Kremnici pod názvom: Peniaze a ich miesto v dejinách. Sympózium je pripravené v rámci osláv 40. výročia založenia Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Vložné vo výške 100 € (strava a ubytovanie) je potrebné uhradiť do konca októbra na účet pobočky alebo na členskej schôdzi hospodárovi pobočky. Záväzné prihlášky na sympózium posielajte na našu e-mailovú adresu: numizmatici@snsblava.sk do konca októbra.

K sympóziu bude vydaný súbor obehových mincí s pamätným žetónom k 40. výročiu založenia SNS. Účastníci sympózia 1 ks majú predplatený vo vložnom. Pokiaľ bude záujem o väčší počet súborov, je potrebne si ich obratom objednať na našej e-mailovej adrese, rovnako si ich môžu objednať i záujemcovia, ktorí sa sympózia nezúčastnia.

Súčasťou sympózia bude i aukcia numizmatického materiálu.

Medzinárodný numizmatický veľtrh NUMIZMATA sa koná 7. - 8. novembra 2009 vo Frankfurte.

Celoslovenská zberateľská burza (filatelia, numizmatika, filokartia) sa bude konať dňa 21. 11. 2009 v Piešťanoch v kongresovej hale spoločenského centrav kúpeľoch od 9,00 do 14.30 hod. Zo stanice premáva autobus MHD č. 11, vystúpiť na konečnej zastávke v kúpeľoch.Motorové vozidlá majú možnosť parkovať pred centrom.Rezervácia stolov (á 2 €) na telefónnom. Čísle:0907 215 042, 095 317511. Návštevníci vstup voľný.


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>