Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 25.05.2009
  Prečítané: 7781
Informácia

Výkonný výbor Rady slovenských vedeckých spoločností na svojom zasadnutí dňa 3. marca 2009 odsúhlasil predložené materiály Slovenskej numizmatickej spoločnosti potrebné k prijatiu za člena RSVS a postúpil ich na zasadnutie Predsedníctva SAV, ktoré sa uskutočnilo 8. apríla 2009.

Predsedníctvo SAV uznesením č. 1350 súhlasilo so zaradením Slovenskej numizmatickej spoločnosti za člena Rady vedeckých spoločností v poradí ako 52 spoločnosť.

O ďalšom postupe a zmenách, ktoré sa nás dotknú, budeme členov spoločnosti informovať po prijatí opatrení Ústredným výborom Slovenskej numizmatickej spoločnosti.

Pozrite si i informáciu o zľavách pre členov vedeckých spoločností pri nákupe kníh vydávaných vydavateľstvom VEDA pri SAV.


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>