Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 14.06.2019
  Prečítané: 7858
Pozvánka na sympózium v Trenčíne 22. júna 2019

Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV,
Pobočka v Trenčíne a Ústredný výbor v Bratislave
v spolupráci s Ekonomickým ústavom SAV v Bratislave

Vás srdečne pozývajú na sympózium konané pri príležitosti

100. VÝROČIA VZNIKU ČESKOSLOVENSKEJ MENY


ktoré sa uskutoční 22. júna 2019 o 9.00 v Dome Armády SR v Trenčíne (mapa),
s nasledujúcim programom:

9.30 Otvorenie
9.35–11.00 Prednášky
* Marek Budaj - Keltské mincovníctvo na Záhorí
* Marián Soják a Peter Fecko - Príspevok k novým nálezom rímskych importov na Spiši
* Ján Hunka - Nálezy mincí z okolia Trenčína
11.35–12.00 Prestávka
12.00–13.00 Prednášky
* Zbyšek Šustek - Otázka zavedenia frankovej meny v Československu v rokoch 1918–1925: spor ilúzií a ekonomického realizmu
* Daniel Haas-Kianička - Príspevok k biografiám kremnických renesančných medailérov Abraháma Eiskera a Joachima Elsholtza
13.00 Záver sympózia

Trvanie prednášok je 30 minút.
Po sympóziu sa v rovnakých priestoroch uskutoční zasadanie Pléna ÚV SNS pri SAV.

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>