Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 12.03.2015
  Prečítané: 5879
Venujte 2 % zo zaplatených daní Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV
Dve percentá môže odovzdať každý, kto zarába

Postup poukázania 2% z vašich uhradených daní sa nemení od predchádzajúcich rokov, nové sú ale tlačivá.

 • nové je tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (môžete si ho stiahnuť vo formáte .doc)
 • Vyhlásenie - predtým samostatné tlačivo majú teraz firmy a živnostníci priamo v Daňovom priznaní. (predvyplnené tlačivo v prospech SNS pobočka Bratislava si môžete stiahnuť vo formáte .pdf)

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (dá aj spätne)
 2. otom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil - vyplnil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (v prílohe)
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2014 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2014.
 5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 8. (platí pre 3% - dobrovoľníci)
 9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Zamestnanec vypĺňa v tlačive "Vyhlásenie" údaje o prijímateľovi na str.1, Oddiel II, Fyzická osoba vypľňa v tlačive typ "A" údaje o prijímateľovi na str.5, Oddiel VIII, Právnická osoba v tlačive typ "B" údaje o prijímateľovina str. 10, odd. XIII.:

Údaje o prijímateľovi potrebné na vyplnenie tlačív

IČO: 00178071
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV
Ulica: Mlynské nivy 61
PSČ:81499 Obec: Bratislava

Tieto údaje sú totožné pre všetky tri druhy Daňového priznania (t.j. zamestnanec, živnostník, firma, iba sa nachádzajú na inej strane)

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Predvyplnené tlačivo Daňového priznania pre právnické osoby v prospech Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pobočky Bratislava si môžete stiahnuť vo formáte .pdf.

Poznámky:
 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2014 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane (ak robili všeobecne prospešné práce)!
 • Do kolónky ROK sa píše 2014
 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava , kolónky na SID nechajte prázdne.

Spôsob darovania 2 % zo zaplatených daní je tiež podrobne popísaný v novinách PRAVDA zo dňa 6. marca 2015 alebo si ho môžete pozrieť na www.pravda.sk/dvepercenta

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>